mandag 19. november 2012

Hva er Ungdommens kritikerpris?

Ungdommens kritikerpris er en pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elever i videregående opplæring. Prisen kom istand etter et initiativ fra Foreningen !les i 2005. Bak samarbeidet står også Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Lesesenteret og Den norske Forleggerforening.
Åtte skjønnlitterære bøker fra inneværende år nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Juryklassene som skal kåre vinneren skal være bredt sammensatt med ulike linjer, og skoler  fra hele landet. Elevene får tilsendt bøkene i begynnelsen av november, og prisen deles ut i mars.
Du kan lese mer om prisen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar