torsdag 29. november 2012

Brageprisen til Lars Amund Vaage

Gratulerer til Lars Amund Vaage som igår mottok Brageprisen i klassen skjønnlitteratur for romanen "Syngja".

I presseomtalen heter det:

"Forfatteren Lars Amund Vaage vant prisen for skjønnlitteratur med boken «Syngja». Boken handler om en fars reaksjoner etter hvert som han må ta inn over seg at hans datter er autistisk.- Dette er en modig roman som opphever skillet mellom forfatter og forteller, der fiksjon og kunstskriving makter å gjøre det unevnelige begripelig og det tabuiserte uttalt, skriver juryen."torsdag 22. november 2012

Nominerte bøker!
Her er de åtte bøkene på rekke og rad!
Og elevene er godt igang med lesingen!


mandag 19. november 2012

Hva er Ungdommens kritikerpris?

Ungdommens kritikerpris er en pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, delt ut av elever i videregående opplæring. Prisen kom istand etter et initiativ fra Foreningen !les i 2005. Bak samarbeidet står også Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Lesesenteret og Den norske Forleggerforening.
Åtte skjønnlitterære bøker fra inneværende år nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Juryklassene som skal kåre vinneren skal være bredt sammensatt med ulike linjer, og skoler  fra hele landet. Elevene får tilsendt bøkene i begynnelsen av november, og prisen deles ut i mars.
Du kan lese mer om prisen her.

torsdag 15. november 2012

Presentasjon av klassen


Klasse 2 STC ved Drammen videregående skole er en klasse med et hyggelig læringsmiljø og elevene har et mangfold av interesser. Da lærer Terje Strange, lanserte ideen om å melde klassen på som deltakere til Ungdommens kritikerpris, viste klassen positivitet og iver. «Dette vil vi være med på», var omkvedet! Klassen skrev på egenhånd en søknad, og da denne ble positivt mottatt, ble det jubel i klasse 2STC. Vi ser fram til å lese bøkene, diskutere, blogge og jobbe med oss selv og bøkene. Nå kan vi fordype oss skikkelig ble det sagt i en av timene En av elevene sa følgende etter den samme timen: «Dette er så bra! Det er både morsomt og spennende. Kanskje lesegleden vil spre seg til flere fag. Da kan vi dra nytte av leseprosjektet også i andre sammenhenger en i norskfaget. Jeg er virkelig motivert for dette!»
Klassen er spent på hvem som får prisen til slutt, det blir nok spenning helt fram til målstreken, sier en annen av elevene.